Vreemd vermogen

Kennisbank » Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is vermogen (geld) dat beschikbaar wordt gesteld door partijen buiten de onderneming.

Vreemd-vermogen

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen is de verzamelnaam voor alle schulden die een onderneming heeft. Vaak zijn dit verplichtingen bij derden zoals een leverancier of een bank. Zij leveren bijvoorbeeld krediet of stellen een rekeningcourant beschikbaar. Vreemd vermogen wordt gebruikt voor het voeren van de onderneming.

Welke vormen van vreemd vermogen zijn er?

Op de boekhoudkundige balans staat het vreemd vermogen op de passivazijde. Naast het vreemd vermogen vind je ook het eigen vermogen terug op de passivazijde. Het vreemd vermogen wordt vervolgens opgedeeld in twee categorieën:

  • Lang vreemd vermogen: schulden die vaak langer dan één jaar lopen. Denk aan een banklening of handelskrediet.
  • Kort vreemd vermogen: schulden die je binnen één jaar weer kan terug betalen. Denk aan crediteuren of kortlopende leningen.

Wat is het verschil tussen vreemd vermogen en eigen vermogen?

Zoals we net al zagen, staat het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan dezelfde kant van de balans. Dit betekend dat beide zaken iets zeggen over hoe het bezit van de onderneming wordt gefinancierd. In beide gevallen ontstaat er een schuld (passiva).

Het klinkt in eerste instantie misschien wat verwarrend dat het eigen vermogen ook een schuld is. Want het heet toch niet voor niets ‘eigen’ vermogen? In principe is eigen vermogen een schuld is die een onderneming heeft richting aandeelhouders of eigenaren.