Passivazijde

Kennisbank » Passivazijde

Synoniemen: creditzijde, passivakant

De passivazijde is de rechterzijde van de boekhoudkundige balans.

Passivazijde

Wat is de passivazijde?

In feite staat al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd op de passivazijde van de balans. Dit is inclusief eigen geld en schulden. De passivazijde gaat over het eigen vermogen, lang vreemd vermogen en het kort vreemd vermogen.

Hoe ziet de passivazijde eruit?

De balans is opgesplitst in twee zijden: de activazijde en de passivazijde. Rechts van de balans vind je de activazijde en links van de balans vind je de passivazijde. Beide kanten moeten uiteindelijk (bij het totaal) gelijk zijn aan elkaar. Hieronder een voorbeeld van een balans met daarop de activazijde en de passivazijde:

Activa (debet)

 

Passiva (credit)

 

Inventaris

€5.000,00

Eigen vermogen

€22.500,00

Voorraad

€25.000,00

Langlopende schulden

€18.500,00

Debiteuren

€2.500,00

Kortlopende schulden

€4.500,00

Liquide middelen

€8.000,00

 

 

Totaal

€45.500,00

Totaal

€45.500,00

Wat is het verschil tussen de passivazijde en de activazijde?

Zowel de passivazijde als de activazijde zijn onderdeel van dezelfde balans. De activazijde bevindt zich aan de linkerkant van de balans en laat de bezittingen van een onderneming zien. Deze bezittingen zijn in een waarde uitgedrukt en laten zien waar het bedrijf uit bestaat. De passivazijde bevindt zich aan de rechterzijde van de balans en laat de schulden van een onderneming zien. Dit laat zien hoe de bezittingen van een onderneming zijn gefinancierd.