Eigen vermogen

Kennisbank » Eigen vermogen

Het bedrag dat eigenaars in het bedrijf hebben gestoken.

eigen vermogen

Wat is het eigen vermogen?

Het eigen vermogen is de schuld die een onderneming heeft aan de eigenaar of eigenaren. Je kunt het eigen vermogen op de volgende manier berekenen: passiva (schulden) – activa (bezittingen). Op deze manier houdt het eigen vermogen de balans in evenwicht. Het eigen vermogen bestaat vanaf het moment dat er kapitaal in de onderneming wordt gestopt. Dit vindt zowel binnen als buiten het bedrijf plaats. Door winsten en verliezen kan het eigen vermogen vervolgens stijgen en dalen.

Waaruit bestaat het eigen vermogen?

Het eigen vermogen kan bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Kapitaal
  • Reserves
  • Onverdeelde winst
  • Herwaarderingsreserve
  • Agio

Waar staat het eigen vermogen op de balans?

Het eigen vermogen staat altijd aan de passivazijde van de balans. Dit is de rechterkant van de balans en zegt iets over de schulden van de onderneming. En zoals we boven al hebben gezien, zegt het eigen vermogen iets over de schulden die de onderneming heeft aan de eigenaar of eigenaren.

Wat zegt het eigen vermogen over een onderneming?

Het eigen vermogen laat zien of je onderneming aan financiële verplichtingen kan voldoen. Als je bedrijf bijvoorbeeld maakt of er zijn goederen afgeschreven, dan is het fijn om te weten dat je dit kan opvangen met het eigen vermogen. Als een onderneming te veel verlies maakt en dit niet meer op te vangen is door het eigen vermogen, zal het saldo van het eigen vermogen negatief worden.