Afschrijven

Kennisbank » Afschrijven

Synoniemen: afboeken, afschrijving, waardevermindering

Met afschrijven wordt er een waardevermindering berekend over bezittingen die langer dan één jaar meegaan in een bedrijf.

afschrijven

Hoe werkt afschrijven?

Wanneer je geld hebt uitgegeven aan bedrijfsmiddelen kan je deze onder bepaalde omstandigheden afschrijven. Om te kunnen afschrijven heb je ten eerste de aanschafkosten nodig van het bedrijfsmiddel. Ten tweede moet je de restwaarde weten. Deze kun je achterhalen bij de leverancier. Ten derde moet je kunnen vaststellen wat de verwachte levensduur is van het bedrijfsmiddel.

Voor het vaststellen van de verwachte levensduur mag je uitgaan van de economische levensduur. De economische levensduur is bereikt op het moment dat het bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft voor je bedrijf.

Hoe bereken je de afschrijving?

De formule voor het berekenen van afschrijvingen is: 

(aanschafkosten – restwaarde) / verwachte levensduur in jaren.

Stel je hebt een computer aangeschaft met een waarde van €1.000. De verwachte levensduur van deze computer is 5 jaar. De restwaarde is €200. Dan is de rekensom voor de afschrijving: (€1.000 – €200) : 5 = €160 per jaar.

Waar moet een afschrijving aan voldoen?

  • Je mag alleen afschrijven als de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel hoger zijn dan €450
  • De bedrijfsmiddelen moeten langer meegaan dan 1 jaar
  • Afschrijven kan over zowel materiële- als immateriële bedrijfsmiddelen

Waar moet je rekening mee houden bij afschrijven?

  • Bij de aanschafkosten tel je ook de aankoopkosten en installatiekosten mee
  • Eventuele kortingen of subsidies trek je er weer van de aanschafkosten af
  • Ja mag de btw meenemen in de aanschafkosten, mits je deze niet kan aftrekken via voorbelasting
  • Voor de afschrijving van bedrijfsmiddelen bereken je maximaal 20% van de aanschafkosten
  • Voor afschrijving van goodwill bereken je maximaal 10% van de aanschafkosten