Bedrijfsmiddel

Kennisbank » Bedrijfsmiddel

Synoniemen: bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn dingen die je koopt voor gebruik binnen jouw bedrijf en die niet verkocht zullen worden.

bedrijfsmiddel

Wat valt er onder bedrijfsmiddelen?

Onder bedrijfsmiddelen vallen verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan machines, een gebouw of een vergunning. Eigenlijk slaat het op alles wat je gebruikt om een product te produceren of een dienst te kunnen leveren.

Welke kosten horen bij een bedrijfsmiddel?

  • Aanschafprijs: de prijs die je betaalt voor het bedrijfsmiddel
  • Aankoopkosten: bijvoorbeeld de prijs die je betaalt voor de levering van een bedrijfsmiddel
  • Installatiekosten: bijvoorbeeld als je kosten hebt voor het bedrijfsklaar maken van een machine
  • Voortbrengingskosten: kosten die voortkomen uit het zelf maken van een bedrijfsmiddel zoals personeelskosten en materialen

Kan je bedrijfsmiddelen aftrekken als kosten?

Je mag de kosten van bedrijfsmiddelen in één keer aftrekken als dit meer heeft gekost dan €450. Je kunt in dat geval gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Soms kan het zijn dat je verschillende kleine investeringen hebt die afzonderlijk geen aanspraak kunnen maken op de investeringsregeling. Maar als deze losse middelen samen één bedrijfsmiddel vormt, kan je wel gebruik maken van de regeling. Dit kan bijvoorbeeld met een computer die bestaat uit een computer, beeldscherm, toetsenbord en muis. De Belastingdienst besluit uiteindelijk of deze kleine investeringen samen één bedrijfsmiddel vormt.