Langlopende schulden

Kennisbank » Langlopende schulden

Schulden die je over een langere periode, meestal langer dan een jaar, afbetaald.

langlopende schulden

Wat zijn langlopende schulden?

Langlopende schulden zijn schulden die, zoals de naam al zegt, over een lange periode lopen. Meestal is die periode langer dan één jaar. Dit betekent dat je langer dan één jaar de tijd hebt om te voldoen aan een betalingsverplichting.

Wat zijn voorbeelden van langlopende schulden?

Bij langlopende schulden kan je bijvoorbeeld denken aan een aflossing van een banklening of een handelskrediet. De hypotheek valt ook onder langlopende schulden. Deze schulden betaal je vaak per maand af.

Waarom maak je een verschil tussen langlopende schulden en kortlopende schulden?

Schulden van een onderneming zijn terug te vinden op de balans onder het vreemd vermogen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen langlopende schulden en kortlopende schulden. Door deze schulden te scheiden, krijgt een onderneming meer inzicht in de financiële gezondheid. Zo kan je zien hoe het staat met de liquiditeit waarbij wordt getoetst of een onderneming op kort termijn kortlopende schulden kan aflossen. Als je de solvabiliteit gaat berekenen dan wordt er gekeken of de onderneming op de lange termijn langlopende schulden kan aflossen.

Wanneer haal je een langlopende schuld van je balans af?

Een schuld mag je van de balans af halen als je deze hebt afgelost of als de schuldeiser de schuld heeft kwijtgescholden. Zorg in dit soort situaties altijd voor voldoende (schriftelijk) bewijs.