Solvabiliteit

Kennisbank » Solvabiliteit

De mate waarin een onderneming verliezen kan opvangen en op langer termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Solvabiliteit

Wat is solvabiliteit?

De solvabiliteit wordt uitgedrukt in de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Deze verhouding is van belang omdat het vreemd vermogen in principe van tijdelijke aard is. De onderneming kan dus als het ware alleen over het eigen vermogen beschikken.

Waarom heb je solvabiliteit nodig?

Met behulp van de solvabiliteit test je de financiële gezondheid van je onderneming. Hoe minder je afhankelijk bent van externe partijen die je geld verstrekken, hoe hoger je solvabiliteit is.

Het is daarom goed om het lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen (je schulden) zo laag mogelijk te houden. Op deze manier ben je weer aantrekkelijker voor geldverschaffers, zakenpartners en leveranciers. Zo kunnen zij gemakkelijker met je in zee gaan, omdat je de bezittingen en investeringen voor je onderneming voor een groot gedeelte zelf kan dragen.

Wanneer ben je als onderneming solvabel?

Je hoopt er natuurlijk niet op, maar je kan er beter op voorbereid zijn: wat gebeurt er met de financiën op het moment dat jij je onderneming moet opdoeken? Een van de eerste, en misschien wel belangrijkste zaken, is het kunnen voldoen aan alle verplichtingen. Je verkoopt de activa en met behulp van deze opbrengsten zul je het vreemd vermogen moeten kunnen betalen. Op het moment dat dit lukt ben je solvabel. Als het je als ondernemer niet lukt om de verplichtingen te betalen ben je insolvabel.

Hoe bereken je de solvabiliteit?

Solvabiliteit kan je berekenen over het totale vermogen of over het vreemd vermogen. Als je de solvabiliteit gaat berekenen over je totale vermogen dan kijk je naar zowel het vreemd vermogen als het eigen vermogen. De formule ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen of vreemd vermogen) x 100%