Voorraad

Kennisbank » Voorraad

De voorraad van een onderneming is de verzameling van alle goederen die de onderneming kan verkopen of gebruiken voor productie.

Voorraad

Wat is voorraad?

Als ondernemer wil je voldoende voorraad hebben, zo houd je de boel draaiende. Dit kunnen goederen zijn die je weer verkoopt of goederen zijn die je gebruikt voor productie.

Zonder voorraad wordt het in veel gevallen lastig om je goederen te verkopen of je diensten te leveren. En het laatste wat je wil is een ‘nee’ verkopen waarbij je de klant teleurstelt en jij geld misloopt. Daarom is het belangrijk om een goede voorraadbeheer te hebben.

Welke manieren van voorraadbeheer zijn er?

Er zijn verschillende manieren waarop je je voorraad kan beheren. Voorraadbeheer gaat over de manier waarop jij je voorraad inkoopt en weer gebruikt/verkoopt. Hieronder 3 manieren van voorraadbeheer:

  • Just in Time: de goederen worden pas besteld als het nodig is.
  • Last in First out: de goederen die je als laatste hebt binnengekregen worden als eerste verkocht.
  • First in First out: de goederen die al het langst onderdeel zijn van je voorraad worden als eerste verkocht

Hoe houd je de voorraad bij?

Je voorraad kan je bijhouden op papier, in een spreadsheet-programma of in een boekhoudprogramma. Op het moment dat je voorraad inkoopt, verwerk je dit in je inkoopboek. Dit is een dagboek waar je de inkopen in vastlegt. Wanneer je de voorraad hebt verkocht, verwerk je dit in het verkoopboek.