Debiteuren

Kennisbank » Debiteuren

Synoniemen: afnemers, klanten, schuldenaar

Debiteuren zijn afnemers van producten en diensten die hun rekening nog moeten betalen.

debiteuren

Wat zijn debiteuren?

Als een afnemer een product of dienst bij je onderneming afneemt, wordt er een rekening gestuurd.Binnen een bepaalde tijd moet de afnemer de rekening betalen. Tot het moment dat de rekening betaald is, is deze afnemer een debiteur. 

In de balans van een onderneming staat het totaal van de nog niet betaalde rekeningen opgenomen onder de post debiteuren. Het is een tegoed van de onderneming, en staat dus aan de activazijde van de balans.

Wat is de omloopsnelheid van debiteuren?

De omloopsnelheid van debiteuren geeft aan hoe snel een debiteur tot betaling overgaat. Hoe hoger de omloopsnelheid, des te sneller de debiteur betaalt. Dit draagt bij aan een betere liquiditeit (liquide middelen) van de onderneming. De formule is als volgt:

Omloopsnelheid debiteuren = omzet op rekening / debiteuren

Wat is de omlooptijd van debiteuren?

Dit kerngetal geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat een vordering betaald wordt. Het wordt meestal uitgedrukt in dagen. Hoe kleiner de uitkomst van deze formule, hoe sneller afnemers betalen de onderneming weer beschikt over geld. De formule is als volgt:

Omlooptijd debiteuren = debiteuren x 365 / omzet op rekening

Wat zijn dubieuze debiteuren?

Als ondernemer wil je graag dat afnemers op tijd betalen. Het is immers altijd een risico dat de afnemer de rekening niet kan betalen. In sommige gevallen komt het voor dat er grote twijfels zijn of je als onderneming de betaling kan innen. Er wordt dan er rekening gehouden met dat de vordering niet of nauwelijks kan worden geïnd. In deze gevallen spreken we over dubieuze debiteuren.