Besloten vennootschap

Kennisbank » Besloten vennootschap

Synoniemen: bv

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm die niet één eigenaar heeft, maar een of meerdere aandeelhouders.

besloten vennootschap

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap bestaat uit twee organen: bestuurders en aandeelhouders. Bestuurders houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Aandeelhouders hebben stemrecht waardoor ze belangrijke beslissingen kunnen maken voor de besloten vennootschap. Hierdoor kunnen ze de koers van het bedrijf bepalen. 

Vroeger werden deze aandeelhouders ook wel vennoten genoemd. Een bv is besloten gezien de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn. Grote bv’s hebben vaak nog een raad van commissarissen, deze houden toezicht op het bestuur.

Hoe richt je een besloten vennootschap op?

De oprichting van een bv gebeurt via een notaris. Deze stelt een zogenaamde notariële akte op met statuten. Statuten bieden een soort handboek aan regels en bepalingen. Deze vormen de fundering voor een bv. De bv moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tot die tijd ben je persoonlijk aansprakelijk als je handelt namens de bv in oprichting (afgekort bv i.o.). Daarnaast is het belangrijk dat je voor het startkapitaal minstens 1 eurocent in de vennootschap stort.

Wat zijn de voordelen van een besloten vennootschap?

  • Een bv is een rechtspersoon. Dit houdt in dat er beperkte aansprakelijkheid is. Bestuurders en aandeelhouders zijn in veel gevallen niet aansprakelijk voor schulden met hun privévermogen.
  • Een bv kan personeel in dienst nemen.
  • Bij hoge winst betaalt een bv minder belasting dan een eenmanszaak. Een bv wordt belastingtechnisch wat aantrekkelijker vanaf ongeveer €80.000 nettowinst per jaar.

Wat zijn de nadelen van een besloten vennootschap?

  • Elk jaar moet een bv jaarstukken opstellen en deze deponeren bij de Kamer Van Koophandel. Deze administratie is uitgebreider dan bij een eenmanszaak en is tevens verplicht.
  • De kosten voor een oprichting van een bv liggen hoger dan bij een eenmanszaak. Dit omdat er na de inschrijving bij de KVK nog een notaris wordt ingeschakeld. De kosten van een notaris liggen ongeveer rond de €1.500,-.
  • Een bv komt niet in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling.