Integrale inventarisatie

Kennisbank » Integrale inventarisatie

Bij integrale inventarisatie tel je alle goederen in je bedrijf in één keer.

integrale inventarisatie

Wat is integrale inventarisatie?

Integrale inventarisatie komt vooral veel voor in branches zoals de detailhandel. Het is een activiteit waarbij een groep medewerkers de totale inventarisatie gaat tellen. Dit wordt ook wel balansen genoemd.

Wanneer voer je een integrale inventarisatie uit?

Deze telling vindt meestal rond de jaarwisseling plaats. Het bedrijf is dan vaak één of meerdere dagen gesloten. Zo’n telling gebeurt vaak rond de jaarwisseling zodat het bedrijf in het nieuwe jaar met een getelde inventaris verder kan.

Wat wordt er bedoeld met inventaris?

Bij je inventaris horen alle bezittingen van je bedrijf die langer dan één jaar meegaan. Het zijn dus alle goederen en investeringen die, wanneer het bedrijf wordt opgeheven, nog verkocht kunnen worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld computers, bureaus en kassasystemen. 

Waarom voer je een integrale inventarisatie uit?

Een voordeel van een integrale inventarisatie is dat je een beeld krijgt van de huidige inventarisatie. Dit geeft extra inzicht in de bedrijfssituatie.