Onroerend goed

Kennisbank » Onroerend goed

Synoniemen: vastgoed, onroerende zaken, onroerende goederen

Onroerend goed is grond met alles wat zich daarop of daarin bevindt, mits dit duurzaam (blijvend) verbonden is met de grond.