Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Inkopen

Synoniemen: Inkoop

Inkopen zijn alle dingen die een bedrijf aanschaft om, al dan niet na bewerking of verwerking, te gebruiken of door te verkopen. Bij een handelsonderneming worden deze kosten als een aparte categorie beschouwd, bij andere bedrijven worden ze doorgaans gerekend onder de overige directe kosten.