Kosten

Kennisbank » Kosten

Bedragen die in een bepaalde periode je winst verminderen.

kosten

Wat zijn kosten?

Kosten zijn bedragen die ervoor zorgen dat je resultaat over een bepaalde periode daalt. Dit resultaat wordt weergegeven op de winst- en verliesrekening en jaarrekening. Kosten zijn op te delen in verschillende categorieën:

  • Directe- en indirecte kosten
  • Vaste- en variabele kosten
  • Kostensoort en kostenplaats

Wat zijn directe- en indirecte kosten?

Onder directe kosten vallen alle kosten die rechtstreeks te maken hebben met het produceren van goederen of het verlenen van diensten. Zo kan je denken aan grondstoffen, het loon van werknemers of materialen. Indirecte kosten zijn kosten die de onderneming ondersteunen maar geen direct verband hebben met de goederen of diensten die je aanbiedt. Zo behoren huur, kantoorartikelen of de energierekening tot indirecte kosten.

Wat zijn vaste- en variabele kosten?

Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal eenheden wat je verkoopt. Vaste kosten blijven gelijk ongeacht de hoeveelheid goederen of diensten die je produceert. Of je nu één paar schoenen of 10.000 paar schoenen verkoopt per maand, de huur van het pand zal bijvoorbeeld altijd hetzelfde zijn. Variabele kosten bewegen wel mee met de hoeveelheid die je produceert. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor grondstof die stijgen als de productie van goederen meer wordt.

Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven?

Kosten verschillen met uitgaven doordat uitgaven gaan over een daadwerkelijke betaling. Bij kosten is er niet perse sprake van een daadwerkelijke betaling.