Jaarrekening

Kennisbank » Jaarrekening

Een jaarlijks overzicht van de financiële status van jouw bedrijf of organisatie.

jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit de balans en resultatenrekening (winst- en verliesrekening) met een toelichting daarop. Met een jaarrekening leg je als ondernemer verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Sommige rechtsvormen zoals bv’s en nv’s zijn wettelijk verplicht om een jaarrekening in te leveren bij de Kamer van Koophandel. Andere rechtsvormen zoals zzp’ers en eenmanszaken hebben deze verplichting niet.

Wat staat er op een jaarrekening?

Zoals we net gezien hebben, bestaat een jaarrekening uit drie onderdelen: de balans, resultatenrekening en een toelichting.

  • Balans: op de balans staan de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je onderneming.
  • Resultatenrekening: de resultatenrekening laat de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode zien.
  • Toelichting: in de toelichting wordt duidelijk gemaakt wat de risico’s zijn die een onderneming loopt op het gebied van financiën.

Hoe maak je een jaarrekening?

Een jaarrekening stel je eens per jaar op. Voor een beginnende ondernemer kan dit een uitdagende taak zijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel goede boekhoudprogramma’s waarin je je boekhouding kunt bijhouden. Deze programma’s maken voor jou de jaarrekening op.

Waarom maak je een jaarrekening?

Naast dat een jaarrekening voor sommige rechtsvormen verplicht is, kan een jaarrekening een onderneming ook voorzien van extra inzicht en informatie. Zo geeft het weer hoe kredietwaardig je bedrijf is en wat de financiële positie is van je onderneming.