Winst- en verliesrekening

Kennisbank » Winst- en verliesrekening

Synoniemen: resultatenrekening, exploitatierekening

De winst- en verliesrekening geeft overzicht in de opbrengsten en kosten van je onderneming.

Winst-en-verliesrekening

Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een financieel overzicht van jouw bedrijf. Je ziet de totale inkomsten en alle kosten bij elkaar. Als je meer omzet hebt dan kosten dan maak je winst. Heb je meer kosten dan omzet, dan maak je verlies.

De winst- en verliesrekening verschilt van de balans. De balans laat namelijk zien waar de onderneming uit bestaat (bezittingen en schulden). De winst- en verliesrekening laat zien of het bedrijf winstgevend is of niet.

Wat staat er op de winst- en verliesrekening?

Met een winst- en verliesrekening kijk je voornamelijk naar drie onderdelen: je opbrengsten, je kosten en je winst. Afhankelijk van welk model je gebruikt (hierover later meer), pas je de posten aan op de winst- en verliesrekening. Hierbij kan je denken aan de volgende onderdelen:

Kosten:

 • Bedrijfslasten
 • Financiële kosten
 • Buitengewone kosten
 • Kostprijs van de omzet
 • Salarissen
 • Afschrijvingen
 • Belastingen

Opbrengsten:

 • Bedrijfsopbrengsten
 • Financiële opbrengsten
 • Buitengewone opbrengsten
 • Netto omzet
 • Resultaat van bedrijfsvoering voor belasting
 • Resultaat na belasting

Waarom maak je een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening helpt je om een goed financieel overzicht te houden. Als je weet hoe omzet zich verhoudt tegenover de kosten, kan je strategische keuzes gaan maken voor je ondereneming. Misschien zijn de kosten voor schoonmaak wel heel laag of valt het op dat de kosten voor ziekteverzuim juist heel hoog zijn. De conclusies die je uit de cijfers haalt, zijn heel waardevol voor je bedrijf.

Daarnaast is het goed om de winst- en verliesrekening van verschillende periodes naast elkaar te leggen, zodat je verschillen ziet. Grote verschillen kunnen betekenen dat er iets mis is.