Directe kosten

Kennisbank » Directe kosten

Directe kosten zijn alle bedrijfskosten die direct samenhangen met een product of dienst.

directe kosten

Wat zijn directe kosten?

Als onderneming krijg je te maken met verschillende type kosten. Denk bijvoorbeeld aan loonkosten of huurkosten. Deze kosten kan je onderverdelen in verschillende categorieën:

  • Directe- en indirecte kosten
  • Vaste- en variabele kosten
  • Kostensoort- en kostenplaats

  We kijken nu naar directe kosten. Dit zijn kosten die direct te linken zijn aan goederen of diensten.

  Wat zijn voorbeelden van directe kosten?

  Het belangrijkste kenmerk van directe kosten is dat deze kosten direct worden toegewezen aan een product of dienst. Er zijn verschillende kosten die vallen onder directe kosten. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Grondstoffen en materiaalkosten die direct verband hebben met de productie van goederen of diensten
  • Loon van werknemers die direct verband hebben met de productie van goederen of diensten
  • Kosten die direct verband hebben met de productie van goederen of diensten zoals bijvoorbeeld verzendkosten

  Wat is het verschil tussen directe kosten en indirecte kosten?

  Het verschil tussen directe kosten en indirecte kosten is vrij simpel. Indirecte kosten zijn kosten die als het ware voor de gehele onderneming of verschillende afdelingen van de onderneming gelden. Het zijn kosten die niet direct in verband staan met de productie van goederen of diensten. 

  Het salaris van de DGA valt bijvoorbeeld onder indirecte kosten. De DGA gaat namelijk over de gehele onderneming. Bij directe kosten is er wel een direct verband. Zonder deze kosten zouden de goederen of diensten niet bestaan.