Uitgaven

Kennisbank » Uitgaven

Onder uitgaven valt alles wat je aan geld (of andere activa) uitgeeft voor je bedrijf.

Uitgaven

Wat zijn uitgaven?

Je inkomsten is alles wat er binnenkomt, dus al het geld dat je ontvangt. Uitkomsten gaan daarentegen over het geld (of andere activa) dat de onderneming verlaat. Inkomsten en uitgaven zeggen dus iets over de geldstroom van een onderneming.

Wat is het verschil tussen uitgaven en kosten?

Uitgaven en kosten lijken veel op elkaar en worden daarom regelmatig door elkaar gehaald. In de boekhouding zit er verschil tussen uitgaven en kosten. We spreken van kosten op het moment dat er een winst vermindering is in een bepaalde periode. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van een daadwerkelijke betaling (uitgaven).

Welke soorten uitgaven zijn er?

Dat uitgaven niet altijd tot kosten leiden of net andersom zullen we uitleggen in de volgende voorbeelden:

  • Kosten die geen uitgaven zijn: afschrijvingen
  • Uitgaven die geen kosten zijn: dividendbetalingen, kopen van grond, lening aflossen
  • Uitgaven die tegelijk ook kosten zijn: directe betalingen van bijvoorbeeld salarissen of inkopen
  • Uitgaven die later tot kosten zullen leiden: bedragen die je vooruit hebt betaald, investeringen in materiele vaste activa

Hoe verwerk je uitgaven in de boekhouding?

Op het moment dat er geld binnenkomt of uitgaat, leg je dit vast in je boekhouding. Zo houd je ten alle tijden overzicht op de geldstroom van de onderneming. Op het moment dat je de inkomsten en uitgaven over een periode in het verleden weet, helpt dat je bij het inschatten van je inkomsten en uitgaven over een toekomstige periode.