Boekhouden

Kennisbank » Boekhouden

Synoniemen: administratie, boekhouding

Door middel van administreren wordt er informatie verzameld en verwerkt, waarbij de financiële gegevens worden vastgelegd in de boekhouding.

boekhouden

Wat is boekhouden?

Een goed opgezette boekhouding kan veel informatie geven over de financiële situatie in jouw bedrijf. Het geeft informatie om de strategie voor de toekomst te bepalen. Dit kan betrekking hebben op bedrijfsdoelstellingen, maar ook op investeringsbegrotingen en budgetteringen.

Het opzetten en bijhouden van een boekhouding vereist de nodige kennis. Je zult merken dat er naast boekhoudkundige kennis, ook kennis van de sociale- en fiscale wetgeving nodig is.

Waarom doe je boekhouden?

Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie te voeren. Daarnaast kan een administratie gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten een onderneming zal behoefte zijn aan informatie over de stand van zaken in een onderneming. Denk aan afnemers, de bank en uiteraard de Belastingdienst.

Wat zijn boekhoudkundige verplichtingen?

De boekhouding moet zodanig ingericht zijn dat de verschuldigde omzetbelasting kan worden vastgesteld.  Verder moet een onderneming haar administratie minimaal 7 jaar bewaren, soms zelfs 10 jaar. Hierbij houd je in ieder geval de volgende boeken bij:

  • Kasboek: moeten alle contante ontvangsten en uitgaven worden genoteerd.
  • Bankboek: bevat de ontvangsten en uitgaven die via de banken lopen.
  • Inkoopboek: schrijf je alle facturen en creditnota’s die je van jouw leveranciers ontvangt.
  • Verkoopboek: schrijf je alle facturen en creditnota’s die je naar jouw afnemers verzend.

Wat is het verschil tussen administratie en boekhouden?

Administratie is een ruimer begrip dan boekhouden. Boekhouding is slechts een deel van de administratie. Met behulp van administratie wordt alles wat er in je onderneming gebeurd vastgelegd. Hieronder verstaan we naast financiële informatie ook zaken zoals agenda’s, urenlijsten en telrollen.