Stichting

Kennisbank » Stichting

Een stichting is een rechtsvorm die niet alleen gericht is op het maken van winst.

Stichting

Wat is een stichting?

Een stichting streeft ernaar om een sociaal, maatschappelijk of ideëel doel te realiseren. Geld stroomt binnen door middel van bijvoorbeeld donaties, subsidies of leningen. Als je een stichting met onderneming bent, mag je winst maken. In dat geval is belangrijk dat de winst wordt ingezet om het doel van de stichting te behalen. Er mag geen winst gemaakt worden onder een commercieel doel.

Hoe doe je een stichting oprichten?

Als je een stichting opricht, dien je statuten op te stellen. Dit zijn als het ware regels waar je aan moet voldoen. Het opstellen van statuten doe je bij een notaris. In de statuten staat onder andere het doel van de stichting beschreven en hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen.

Wat is het verschil tussen een stichting zonder onderneming en een stichting met onderneming?

Er wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen stichting met onderneming en stichting zonder onderneming. Er is sprake van een onderneming als je het doel hebt om winst te maken, meedoet met het economisch verkeer en een duurzame organisatie hebt van kapitaal en arbeid. Als je een stichting met onderneming hebt heb je een aantal extra dingen waar je rekening mee dient te houden:

  • Je mag gebruik maken van verschillende aftrekposten zoals de investeringsaftrek
  • Over de winst dien je vennootschapsbelasting te betalen
  • Vanaf een bepaalde omzet moet je een jaarrekening deponeren

Wat zijn de kenmerken van een stichting?

Naast dat er winst gebruikt voor het behalen van een niet-commercieel doel, zijn er ook andere kenmerken van een stichting:

  • Een stichting heeft een bestuur. Let wel op dat het bestuur niet in loondienst mag zijn als de stichting een ANBI-status heeft. Een vergoeding geven voor de werkzaamheden mag wel.
  • Bestuurders zijn, door de rechtspersoonlijkheid van de stichting, in veel gevallen niet privé aansprakelijk voor eventuele schulden.
  • Je kan een Raad van toezicht aanwijzen in de statuten. Deze houdt toezicht op het bestuur.
  • Een stichting kan personeel aannemen.

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Stichting

Vereniging

Kan je alleen oprichten

Dien je met anderen op te richten

Noodzakelijk om naar de notaris te gaan en een inschrijving bij de KVK te regelen

Niet noodzakelijk om naar de notaris te gaan of de vereniging in te schrijven bij de KVK

Heeft alleen bestuur

Heeft een bestuur en leden

Bestuur maakt uiteindelijke beslissingen

Belangrijke beslissingen worden gemaakt door leden en bestuur

Uitgangspunt is vaak een ideëel doel

Uitgangspunt is vaak een maatschappelijke activiteit