Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Crediteuren

Synoniemen: Crediteur, Schuldeiser, Schuldeisers, Leverancier, Leveranciers

Met crediteuren worden de leveranciers van een onderneming bedoeld.  Een onderneming is deze leveranciers nog geld schuldig. In de balans van de onderneming komt het totaal van de op rekening gekochte goederen en diensten terug in de post crediteuren. Het gaat dus om nog niet betaalde rekeningen. 

Crediteuren horen bij het vreemd vermogen van een onderneming en staan daarom aan de rechterkant  (passivazijde) van de balans. Het is immers een schuld van de onderneming. 

Crediteren versus debiteren
Als u financiële feiten aan de rechterkant van de balans of grootboekrekening neerzet,  betekent dit dat u gaat crediteren. Als u links gaat plaatsen heet dit debiteren. 

Omloopsnelheid crediteuren
De omloopsnelheid van crediteuren geeft aan hoe snel een crediteur wordt betaald. Hoe hoger de uitkomst van deze ratio des te sneller de crediteur wordt betaald en hoe krapper de liquiditeit (liquide middelen) van de onderneming. De formule is:

omloopsnelhed crediteuren = Inkopen op rekening 
                                                                 crediteuren

Omlooptijd van crediteuren
Dit is de gemiddelde kredietduur van een vordering en wordt meestal uitgedrukt in dagen. Het geeft dus aan hoe lang men erover mag doen om de rekening van een inkoop te betalen. Hoe hoger de uitkomst van deze breuk, des te gunstiger is dit voor de liquiditeit. Het bedrijf mag namelijk later betalen en kan langer over zijn eigen geld beschikken. 

omloopsnelheid crediteuren =          crediteuren x 365
                                                         inkopen op rekening