Mutatie

Kennisbank » Mutatie

Een mutatie is een verandering in de boekhouding.

mutaties

Wat is een mutatie?

Een onderneming is constant in beweging. De balans beweegt elke dag mee, gezien dit de financiële situatie van een onderneming weergeeft op een bepaald moment. 

Op het moment dat er een wijziging plaatsvind in de financiële situatie, spreek je over een mutatie. Met een mutatie wijzig je het saldo van een bepaalde grootboekrekening. Een mutatie kan plaatsvinden op de balans of op de winst- en verliesrekening.

Hoe doe je muteren op de balans?

Wanneer je een mutatie verwerkt maak je gebruik van een journaalpost en grootboekrekening. Het bedrag wat bij de mutatie hoort kan zowel gedebiteerd als gecrediteerd worden. Dit ziet er in de balans als volgt uit:

  • Inventaris 5.000 (credit)
  • Eigen vermogen 5.000 (debet)

In dit geval heb je twee mutaties verwerkt. Er zijn bezittingen in het bedrijf gekomen onder de grootboekrekening inventaris met een waarde van 5.000 euro. Deze inventaris heeft de eigenaar betaald met zijn eigen vermogen. Zo blijft de mutatie in balans.

Hoe doe je muteren op de winst- en verliesrekening?

Een zelfde mutatie kan ook plaatsvinden op de winst- en verliesrekening. Dit ziet er dan als volgt uit:

  • Inkomsten uit verkoop 10.000
  • Kosten voor inkoop 7.000
  • Kosten voor promotie 500

Ook hier vinden er twee veranderingen plaats in de boekhouding. De inkomsten uit de verkoop zijn 10.000 euro. Hiertegenover staan de kosten voor inkoop van 7.000 euro en de kosten voor promotie van 500 euro. De winst zou voor deze mutatie 2.500 euro zijn.