Ontvangsten

Kennisbank » Ontvangsten

Er is sprake van ontvangsten op het moment dat een betaling daadwerkelijk de organisatie binnen komt.

Ontvangsten

Wat zijn ontvangsten?

Ontvangsten van een bedrijf vormen de instroom van geld of andere liquide middelen. Voor de meeste bedrijven zullen de betalingen door debiteuren het grootste deel van de ontvangsten uitmaken. Andere ontvangsten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld subsidies, rente, belastingteruggaven etc.

Wat is het verschil tussen ontvangsten en opbrengsten?

Op het moment dat je werkt met een factuurstelstel maak je onderscheid tussen ontvangsten en opbrengsten. Zo worden de opbrengsten verwerkt in de boekhouding op het moment dat je een factuur hebt gemaakt. Er is dan nog geen sprake van ontvangsten, omdat de daadwerkelijke betaling niet heeft plaatsgevonden. Is de factuur betaald en zijn er liquide middelen of een andere stroom van geld de organisatie binnen gekomen? Dan pas spreek je van ontvangsten.

Factuur verzonden ► opbrengsten                               Factuur ontvangen ► kosten

Zorgt voor verandering op de resultatenrekening

Factuur betaald ► ontvangsten                                      Factuur betaald ► uitgaven

Zorgt voor verandering op de balans