Ontvangsten

Kennisbank » Ontvangsten

Synoniemen: inkomsten

De ontvangsten van een bedrijf vormen de instroom van geld of andere liquide middelen. Voor de meeste bedrijven zullen de betalingen door debiteuren het grootste deel van de ontvangsten uitmaken. Andere ontvangsten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld subsidies, rente, belastingteruggaven etc.