Overhead

Kennisbank » Overhead

Dit is de Engelse term voor alle kosten van een onderneming die niet vallen tot de productie of verkoop van goederen of diensten. 

Overhead

Wat is overhead?

Overheadkosten zijn alle kosten die niets te maken hebben met de productie of verkoop van je goederen of diensten. Overheadkosten zijn dus eigenlijk indirecte kosten. Dit is de tegenhanger van directe kosten, welke wél te maken hebben met de productie of verkoop van hetgeen wat je verkoopt.

Wat zijn voorbeelden van overhead?

Onder overhead valt alles wat niet te maken heeft met de productie of verkoop. Maar soms is het lastig om te beslissen of je bepaalde kosten wel of niet tot je overhead rekent. Over het algemeen kun je stellen dat het alle kosten zijn die je bedrijf draaiende houden. Zelfs als er geen productie of verkoop is. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Huurkosten of zakelijke hypotheek
  • Kosten aan auto’s
  • Kosten aan telefonie
  • Kosten aan softwaresystemen
  • Verzekeringskosten
  • Vast personeel

Wat is de formule voor overhead?

Je overhead kan je gemakkelijk achterhalen door gebruik te maken van de volgende formule:

Indirecte kosten / directe kosten x 100%

Op deze manier weet jij precies wat je overheadpercentage is. Dit percentage wil je het liefst zo laag mogelijk houden. Op deze manier houd je de meeste brutowinst over.

Waar vind je de overhead terug in de boekhouding?

Hoewel het erg handig is om te weten wat je overhead is, heeft deze geen aparte plek in de boekhouding. Op de balans valt overhead vaak onder kort vreemd vermogen. Op de winst- en verliesrekening worden de overheadkosten weer opgesplitst in verschillende categorieën zoals personeelskosten of huurkosten.