Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Grootboek

Synoniemen: Grootboeken

Een grootboek is een verzameling van alle grootboekrekeningen. Hierin staan, voor elke afzonderlijke grootboekrekening, overzichten van alle wijzigingen over een bepaalde periode. Alle kosten en opbrengsten worden hierin genoteerd. De gegevens uit het grootboek kunnen een overzicht geven van de financiële situatie van een onderneming.