Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Grootboekrekening

Synoniemen: Grootboekrekeningen

Een grootboekrekening geeft een overzicht van alle mutaties van één soort. Zo kunnen er grootboekrekeningen zijn van reiskosten, salarissen en advertentiekosten. Iedere grootboekrekening krijgt in de boekhouding een uniek nummer.