Cursusoverzicht » Hoofdstuk 5: Afsluiten boekjaar » Stap 4: Resultaat van het boekjaar verwerken

Stap 4: Resultaat (winst of verlies) van het boekjaar verwerken

Nu je de missende gegevens hebt aangevuld en verwerkt, ga je het boekjaar echt afsluiten. Dit doe je door je winst of verlies (het resultaat van je bedrijf) te verrekenen in je boekhouding. Hiermee zet je je balans weer op 0. Als je winst maakt, kun je deze winst verdelen onder je vennoten (als je een vof hebt), dividend uitkeren onder je aandeelhouders (als je een bv hebt) of de reserves van je bedrijf aanvullen. De boeking die je in je boekhouding moet doen voor het verwerken van je resultaat, is afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf.

Resultaat verwerken bij een eenmanszaak

Als je een eenmanszaak hebt, kun je het resultaat verwerken op de tegenrekening 1410 Privé-opnamen en stortingen. Stel, je hebt € 25.000,- winst gemaakt. Je maakt dan een memoriaalboeking (dit is een boeking waarbij je geld verplaatst tussen rekeningen in je boekhouding), via Boekhouden > Invoeren > Memoriaal.

(Als je de optie er nog niet bij ziet staan, moet je deze aanzetten via Beheer > Inrichting > Instellingen > Functies aan/uit zetten. Ga dan naar Memoriaal-boekingen, klik op Verder, vink het vakje Ja, ik wil gebruik maken van memoriaal-boekingen aan en klik op Opslaan.)

Maak nu de volgende memoriaalboeking:

  • Soort boeking: memoriaal
  • Rekening: 9998 Eindresultaat
  • Relatie: blijft leeg
  • Datum: 31 december van het jaar dat je gaat afsluiten
  • Omschrijving: Verwerking resultaat [jaartal]
  • Bedrag: de winst van dat jaar, in ons geval € 25.000,00
  • Tegenrekening: 1410 Privé-opnamen en stortingen

Klik nu op Opslaan. 

Resultaat verwerken bij een vof

Als je een vof hebt, maak je dezelfde boeking als bij een eenmanszaak. Je kiest dan niet voor de rekening 1410 Privé-opnamen en stortingen, maar voor de privérekeningen voor de vennoten. Je maakt dan grootboekrekeningen aan voor de verschillende vennoten, met als categorie Balans, bijvoorbeeld 1421 Privérekening vennoot [Naam Vennoot 1], 1422 Privérekening vennoot [Naam Vennoot 2]. Je boekt dan per vennoot, via een memoriaalboeking, het deel van de winst naar deze rekeningen.

e-Boekhouden.nl

Resultaat verwerken bij een bv

Bij een bv verwerk je het resultaat op dezelfde manier als bij een eenmanszaak. Alleen gebruik je in plaats van de tegenrekening Privé-opnamen en stortingen de rekening 1400 Eigen Vermogen of een rekening Algemene reserves (die moet je dan nog wel eerst aanmaken, met als categorie Balans).

Als je het resultaat hebt verwerkt, zie je op de balans van 31 december onderaan het saldo € 0,00 staan.