Credit

Kennisbank » Credit

Synoniemen: schuld, schulden, creditzijde, crediteren

Credit gaat over het geld wat de onderneming binnen komt en vind je terug op de rechterzijde (creditzijde) van de balans.

credit

Wat is credit?

Credit gaat over het geld wat de onderneming binnenkomt. Dit vind je terug op de balans, de resultatenrekening of grootboekrekening. Bij de balans gaat het om de schulden en het eigen vermogen. Bij een resultatenrekening of grootboekrekening gaat het om de opbrengsten.

Credit vind je in de boekhouding terug aan de rechterzijde van de balans of grootboekrekening. Deze zijde staat ook wel bekend als de passivazijde.

Wat is het verschil tussen credit en debet?

Credit staat tegenover debet op de balans of grootboekrekening. Met onderstaande tabel verduidelijken wij het verschil tussen credit en debet.

  Debet Credit
Aan welke kant van de balans?

Links

Debetzijde

Rechts

Creditzijde

Waar gaat het over? Geld wat eruit gaat Geld wat binnen komt
Op een balans gaat het over:

Bezittingen

Activa

Eigen vermogen en schulden

Passiva

Op een resultatenrekening of grootboekrekening gaat het over: Uitgaven Inkomsten