Begroting

Kennisbank » Begroting

Synoniemen: berekening, budget, raming, schatting

Een begroting is een overzicht van inkomsten en uitgaven gericht op de toekomst.

begroting

Wat is een begroting?

Een begroting wordt ook wel omschreven als een voorlopige schatting van inkomsten en uitgaven (baten en lasten). Een begroting verschilt met een balans. Een balans geeft namelijk de huidige en feitelijke situatie weer. Aan het einde van een periode worden de begrote cijfers vergeleken met de werkelijke resultaten.

Het financiële verschil tussen de begroting en de balans wordt ook wel het begrotingsresultaat genoemd. Op basis van dit resultaat kan een nieuwe begroting gemaakt worden voor de volgende periode.

Hoe maak je een begroting?

Voor het maken van een begroting heb je verschillende gegevens nodig. Vaak maak je hierbij gebruik van de beginbalans, de resultatenrekening en de eindbalans. Je gaat vervolgens onder andere kijken naar de financiële gegevens uit het verleden, de doelen van de onderneming, de marktontwikkelingen en de wetgevingen die van invloed zijn op je onderneming.

Hoe ziet een begroting eruit?

Hier vind je een simpel voorbeeld van een begroting:

Inkomsten

Begroting

Resultaat

Eigen bijdrage

€1.000

€800

Horeca inkomsten

€1.200

€1.400

Sponsoring

€5.000

€4.000

Totaal

€7.200

€6.200

Uitgaven

Begroting

Resultaat

Huur van ruimte

€4.000

€4.000

Eten en drinken

€800

€700

Decoratie

€200

€500

Totaal

€5.000

€5.200

Waarom maak je een begroting?

Een begroting schets een financiële situatie over een komende periode. Het geeft daarbij inzicht over de verwachte toekomstige inkomsten en uitgaven. Hierdoor ben je beter financieel voorbereid en kan je betere financiële keuzes maken. Zo kun je zien of bepaalde projecten haalbaar en rendabel zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan creëer je voor jezelf de mogelijkheid om je keuzes bij te stellen.