Boekingspost

Kennisbank » Boekingspost

Synoniemen: post, posten

Een boekingspost is een bedrag of financieel feit dat in de boekhouding staat vermeld of vermeld moet worden.

boekingspost

Wat is een boekingspost?

Je boekhouding bestaat uit verschillende boekingsposten. Dit zijn feiten en bedragen die iets zeggen over de financiële situatie van je onderneming. Deze informatie verwerk je vervolgens in verschillende dagboeken en rekeningen zoals de resultatenrekening.

Hoe ziet een boekingspost eruit?

Boekingsposten wil je altijd op de juiste manier in je boekhouding verwerken. Dit zorgt voor een goed overzicht van je financiële situatie. Zo gebruik je ten alle tijden het correcte boekjaar en de juiste plaats bij het boeken van verschillende posten.

Een boekingspost kan een rekening of een tegenrekening zijn. Werken met zowel een rekening als tegenrekening heet dubbel boekhouden. Hierbij zorg je ervoor dat de activazijde altijd gelijk is aan de passivazijde.