Crediteren

Kennisbank » Crediteren

Als je doet crediteren dan boek je een bedrag aan de rechterzijde (creditzijde) van een balans.

crediteren

Wat is crediteren?

Crediteren is een boekhoudkundig begrip wat slaat op het bijschrijven van een bedrag of het boeken op de passivazijde. Crediteren is het tegenovergestelde van debiteren. Debiteren gaat over het afschrijven van een bedrag of het boeken op de activazijde.

Wanneer doe je crediteren en wanneer doe je debiteren?

Crediteren en debiteren gebeurt zowel op een balans als op een grootboekrekening. Wanneer doe je wat? Onderstaande tabel helpt je om het verschil te onderscheiden.

Debiteren

Crediteren

Toename aan bezittingen

Afname aan bezittingen

Afname van schuld

Toename aan schuld

Een bedrag boeken op de linkerzijde/ debetzijde

Een bedrag boeken op de rechterzijde/ creditzijde