Debiteren

Kennisbank » Debiteren

Met debiteren boek je een bedrag aan de debetzijde (links) van een grootboekrekening.

debiteren

Wat is debiteren?

Op het moment dat je bezittingen (activa) toenemen, nemen je schulden (passiva) af. In dit geval boek je een bedrag op de debetzijde (links). Wil je weten of je iets aan de debetzijde boekt of toch op de creditzijde? Ga dan na of er sprake is van een toename of afname.

Hoe werkt debiteren en crediteren?

Binnen de boekhouding spreken we over debiteren en crediteren. Met elke financiële wijziging vindt er een verandering plaats in de grootboekrekening. Zo kan er een verandering plaatsvinden aan de debetzijde (links) of creditzijde (rechts). Hieronder zie je een overzicht waarin het verschil wordt verduidelijkt:

Debiteren

Crediteren

Toename aan bezittingen

Afname aan bezittingen

Afname van schuld

Toename aan schuld

Een bedrag boeken op de linkerzijde/ debetzijde

Een bedrag boeken op de rechterzijde/ creditzijde

Hoe zit het met wijzigingen van eigen vermogen?

Als er een financiële wijziging plaatsvindt in het eigen vermogen, maak je gebruik verschillende hulprekeningen. Denk bijvoorbeeld aan de hulprekening huurkosten of de hulprekening loonkosten. Als het eigen vermogen toeneemt, wordt de hulprekening gecrediteerd. Neemt het eigen vermogen af dan wordt de hulprekening gedebiteerd. Kleine mutaties wijzigen dus niet direct het eigen vermogen.