Kasstroomoverzicht

Kennisbank » Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht biedt een overzicht van de binnenkomende- en uitgaande geldstromen tijdens een boekjaar.

kasstroomoverzicht

Wat is een kasstroomoverzicht?

Het kasstroomoverzicht verklaart de veranderingen in het totaal van de liquide middelen. Het laat de som van de kas en het banksaldo van de organisatie zien in een bepaalde periode.

Waarom gebruik je een kasstroomoverzicht?

Een kasstroomoverzicht is, naast de balans en de winst- en verliesrekening, een belangrijk financieel document. Het  biedt inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit van een onderneming. Het laat zien op welke manier de onderneming aan geld komt en hoe bepaalde bezittingen en activiteiten worden geficancierd.

Hoe maak je een kasstroomoverzicht?

Om wijzigingen van de liquide middelen vast te leggen kan je gebruik maken van 3 verschillende categorieen:

 

  • Bedrijfsactiviteit (BAKS)
  • Investeringsactiviteit (IKS)
  • Financieringsactiviteit (FKS)

Daarnaast zijn er twee manieren om om het kasstroomoverzicht bij te houden:

 

  • Directe methode: vastleggen van daadwerkelijke veranderingen in liquide middelen
  • Indirecte methode: afgeleid uit het resultaat van de resultatenrekening