Waar bestaat een boekhouding uit?

Een boekhouding bestaat uit rekeningen, die grootboekrekeningen worden genoemd. Deze term wordt in 1.2 nog verder uitgelegd. Grootboekrekeningen zijn de categorieën, of rubrieken, binnen je boekhouding. Door je boekhouding in te delen in verschillende grootboekrekeningen, krijg je meer overzicht in je financiën.

Stel, jouw bedrijf verkoopt fietsen. Dan kun je je boekhouding zo inrichten, zodat je snel ziet welke soort fietsen er goed en minder goed verkopen. Je verdeelt je boekhouding dan bijvoorbeeld in een grootboekrekening voor elektrische fietsen, één voor mountainbikes en één voor overige fietsen.

Er zijn 2 soorten grootboekrekeningen: winst- en verliesrekeningen en balansrekeningen.

e-Boekhouden.nl

Winst- en verliesrekeningen

Op de winst- en verliesrekeningen boek je je omzet en kosten. Zo kun je als fietsenwinkel bijvoorbeeld een aparte rekening hebben voor je Verkopen stadsfiets of voor Telefoonkosten. In ieder boekhoudpakket vind je het overzicht Winst & Verlies. Hier zie je alle winst- en verliesrekeningen met daarachter het saldo. Onderaan het overzicht zie je het totale saldo en dus hoeveel winst of verlies je maakt.

winst- en verliesrekening

Balansrekeningen

Een balansrekening laat de bezittingen en schulden van je bedrijf zien. Deze vertegenwoordigen, zoals dat heet, een bepaalde waarde. Je zakelijke bankrekening is een voorbeeld hiervan, die vertegenwoordigt de waarde geld. Op die rekening staat namelijk wat je bedrijf aan geld bezit, tenminste als je een positief tegoed hebt. Sta je in het rood op de bankrekening, dan heb je een schuld.

Alle balansrekeningen samen vormen de balans van je bedrijf. Dit is een overzicht waar alle balansrekeningen staan met het saldo erachter. Op de balans komen geen negatieve bedragen voor. In plaats daarvan heeft de balans twee zijden: de activa- en de passivazijde. Aan de activazijde staan alle tegoeden en aan de passivazijde staan alle schulden. Sta je rood op je bankrekening, dan staat dit op de balans aan de passivakant. Is je banksaldo positief, dan staat het aan de activakant.

tabel

Altijd in balans

Je hoeft het verhaal over activa en passiva niet uit je hoofd te kennen om een goede boekhouding bij te houden. In e-Boekhouden.nl worden de balans én de winst- en verliesrekeningen automatisch voor je bijgehouden. Als jij iets aanpast in je boekhouding, bijvoorbeeld als je een ontvangen factuur in je boekhouding zet, worden deze rekeningen ook meteen aangepast.
Als het goed is weet je nu waarom en hoe je een boekhouding bijhoudt. Nu gaan we beginnen met het inrichten hiervan.