Rekeningschema

Een van de eerste dingen die je gaat doen als je je boekhouding inricht, is het kijken naar je rekeningschema. Dit is een lijst van al je grootboekrekeningen. Dit begrip hebben we net al een beetje uitgelegd, daar gaan we nu verder op in:

e-Boekhouden.nl

Wat zijn grootboekrekeningen?

Een grootboekrekening is een verzameling van alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde categorie. Het is dus een lijst met uitgaven en inkomsten die logisch bij elkaar horen. Je deelt je boekhouding hiermee op in kleinere, duidelijke stukjes. Zo krijg je een beter overzicht van je financiën. Als je je boekhouding niet in grootboekrekeningen verdeelt, raak je snel het overzicht kwijt en kun je dus niet goed zien hoe het nu écht financieel met je bedrijf gaat. Daarom is het heel verstandig om met grootboekrekeningen te werken. Gelukkig staan de meest gebruikte grootboekrekeningen al standaard in e-Boekhouden.nl. Deze staan in het rekeningschema.

Wat is het rekeningschema?

Het rekeningschema is een lijst van grootboekrekeningen, waarmee je je boekingen (bijvoorbeeld facturen, afschriften en bonnetjes) categoriseert. Je mag zelf weten hoe je het rekeningschema indeelt en hoe gedetailleerd je dat doet. Zo kun je bijvoorbeeld heel je omzet op één grootboekrekening boeken, of deze verdelen in verschillende grootboekrekeningen. We hebben aan het begin van dit hoofdstuk het voorbeeld gegeven van de fietsenwinkel die de omzet verdeelde in grootboekrekeningen voor elektrische fietsen, stadsfietsen en overige fietsen. Als jij maar één product verkoopt, of één dienst aanbiedt, dan kun je ook één grootboekrekening gebruiken voor je complete omzet.

Standaard rekeningschema

Een rekeningschema is niet verplicht (je mag ook boekhouden zonder grootboekrekeningen), maar het is eigenlijk onmisbaar voor je boekhouding. Zonder een duidelijk overzicht met grootboekrekeningen wordt je boekhouding namelijk gauw een chaos. Zorg er daarom voor dat je vanaf het eerste moment met een rekeningschema gaat werken.
Gelukkig zit er in e-Boekhouden.nl al een standaard rekeningschema. De belangrijkste grootboekrekeningen zitten hier allemaal al in. Je vindt het rekeningschema in e-Boekhouden.nl via Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen.

Nummers in je rekeningschema

In het rekeningschema zie je allemaal grootboekrekeningen staan. Deze hebben allemaal een nummer van 4 cijfers, bijvoorbeeld 4510 Reclame en Advertenties. In Nederland wordt het categoriseren en nummeren van de grootboekrekeningen op een vaste manier gedaan. De meeste (goede) boekhouders werken ook met dit schema, dus dit kun je altijd zo gebruiken. En accountants of boekhouders kunnen daarom ook makkelijker met jouw boekhouding meekijken, omdat zij met hetzelfde rekeningschema werken.

De nummers die je ziet staan, vormen samen een groep grootboekrekeningen. Zo’n groep heet een reeks (ook wel rubriek genoemd). De reeksen die het meest gebruikt worden (en die je dus ook in e-Boekhouden.nl terugvindt) zijn:

0xxx: Vaste activa, eigen vermogen en schulden op lange termijn

Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen, zoals machines en computers, die meer dan € 450 kosten en meerdere jaren gebruikt worden. Je moet deze kosten afschrijven. Hoe dat precies werkt, leer je verderop in deze cursus.

Een voorbeeld van een grootboekrekening in deze reeks is ‘0140 Hardware’.

1xxx: Vlottende activa en vlottende passiva

Dit zijn alle bankrekeningen: de debiteurenrekening, crediteurenrekening, btw-rekening etc. Als deze termen nu nog niet duidelijk zijn, is dat geen probleem. We komen hier later uitgebreid op terug.

In deze reeks vind je bijvoorbeeld: ‘1000 Kas’ en ‘1010 Bank’.

2xxx: Tussenrekeningen

Tussenrekeningen gebruik je voor het ‘verschuiven’ van geld. Als je bijvoorbeeld geld overmaakt van de zakelijke spaarrekening naar de zakelijke bankrekening, boek je dat als kruispost. Ook dit begrip wordt later in de cursus verder uitgelegd.
Een voorbeeld in deze reeks is ‘2000 Kruisposten’.

4xxx: Kosten

De 4000-reeks gebruik je voor alle kostenrekeningen. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten, huur (van je bedrijfsruimte) of telefoonkosten.
Een voorbeeld in deze reeks is ‘4750 Telefoon en internet’

7xxx: Inkopen

Alle inkopen (van je voorraad) boek je in deze reeks. We bespreken het begrip inkoop (en ook wat het verschil is tussen inkopen en kosten) verder in de cursus nog.

In deze reeks vind je bijvoorbeeld de grootboekrekening: ‘7000 Inkopen’.

8xxx: Omzet

De 8000-reeks is bedoeld voor al je omzetrekeningen. Op deze grootboekrekeningen boek je alle inkomsten van je verkopen. Als je verschillende (soorten) producten verkoopt, kun je hier je omzet verdelen in verschillende omzetrekeningen. Hoe je dit doet leggen we verderop uit.

Je ziet in e-Boekhouden.nl deze nummers ook in het rekeningschema staan. In het systeem heten deze nummers codes. Je ziet de nummers daarom ook staan onder het kopje Codes.