Activa

Kennisbank » Activa

Synoniemen: bezitting, activum

Alle bezittingen die jouw bedrijf heeft. Deze bezittingen worden altijd aan de debetzijde (linkerkant van de balans) opgenomen. De totale activa kan onderverdeeld worden in vaste- en vlottende activa.

Vaste activa

Dit zijn de bezittingen die langer dan één jaar op de balans van jouw bedrijf staan. Het zijn geen bezittingen die je verkoopt, maar denk hierbij aan gebouwen, de inventaris, machines en vervoersmiddelen. De vaste activa kun je onderverdelen in immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa.

Vlottende activa

Deze bezittingen zijn vaak maar een korte tijd in je bedrijf aanwezig (denk bijvoorbeeld aan de voorraad die je verkoopt). Daarnaast moet je deze bezittingen (vaste activa) binnen een jaar omzetten in geld. De vaste activa staan op de balans tegenover de vlottende activa (deze bezittingen zijn niet snel om te zetten in contant geld). Wil je alles leren over boekhouden? Volg dan nu de gratis online cursus boekhouden.