Cursusoverzicht » Hoofdstuk 2: Je eerste boekingen doen » 2.5 Wat gebeurt er nu in je boekhouding?

2.5 Wat gebeurt er nu in je boekhouding?

Als je tijdens het invoeren van je facturen, bonnetjes en bankafschriften op het overzicht Balans of Verlies & Winst kijkt, zie je dat de bedragen veranderen. Het systeem past je overzichten automatisch aan. Zo ben je er dus zeker van dat, als jij de gegevens goed invoert, je boekhouding automatisch helemaal in orde is. Toch is het wel zo handig om te begrijpen wat er gebeurt. Dit leggen we uit met een voorbeeld, waarbij we de verschillende onderdelen van je invoer uitsplitsen en uitleggen.  

Debiteuren

Stel, je hebt een fiets gerepareerd voor een klant. Je stuurt een factuur van € 100,00 exclusief btw, waar 21% btw op zit. We hebben hiervoor een nieuwe grootboekrekening aangemaakt tijdens het inboeken: 8050 Omzet reparaties. Dit zorgt voor de volgende bedragen:

  • Omzet: € 100,00
  • 21% btw: € 21,00
  • Je ontvangt van je klant het bedrag inclusief btw: € 121,00

Deze bedragen worden dan automatisch in je boekhouding verwerkt:

  • Rekening 8050 Omzet reparaties: € 100,00 – (op je overzicht Winst & Verlies)
  • Rekening 1630 Af te dragen btw hoog: € 21,00 (op overzicht Balans)
  • Rekening 1300 Debiteuren: € 121,00 (op je overzicht Balans)

Je omzet is nu dus met € 100,00 gestegen. Het btw-bedrag dat je uiteindelijk bij je btw-aangifte moet betalen is gestegen met € 21,00. Het debiteurensaldo is gestegen met € 121,00 want je hebt dit bedrag nog tegoed van je klant. En omdat het bedrag nog niet betaald is, staat het ook nog in het overzicht Open posten.

Dit vind je in e-Boekhouden.nl bij Boekhouden > Overzichten > Open posten.

 

Als je klant het bedrag van de factuur naar je heeft overgemaakt, kom je de betaling tegen op je bankafschrift. Deze betaling verwerk je in je boekhouding als Factuurbetaling ontvangen. Dit zorgt voor de volgende veranderingen in je boekhouding:

 

  • Het saldo van je bank neemt toe met € 121,00 (op je balans)
  • Het saldo van de grootboekrekening 1300 Debiteuren vermindert met € 121,00 (op je balans)
  • De factuur verdwijnt uit het overzicht Open posten

Bekijk hieronder hoe je dit in e-Boekhouden.nl doet: 

Als de klant niet heel de factuur van € 121,00, maar bijvoorbeeld maar € 50,00 betaalt, dan daalt het debiteurensaldo (rekening 1300 Debiteuren) natuurlijk met € 50,00. Bij open posten blijft de rest van de factuur dan nog open staan: € 71,00.

Crediteuren

De crediteurenadministratie verloopt op dezelfde manier als de debiteurenadministratie, alleen wordt in plaats van rekening 1300 Debiteuren, de rekening 1700 Crediteuren gebruikt. Op deze tegenrekening zie je het bedrag dat jij nog moet betalen aan je leveranciers. Bij Open posten zie je onder Te betalen de facturen die nog open staan. Als jij deze betaalt, verdwijnen de facturen en bedragen uit het overzicht.