Automatische bankkoppelingen

Je kunt het verwerken van bankafschriften nóg makkelijker en sneller maken, door gebruik te maken van een automatische bankkoppeling. Hoe je deze instelt, heb je geleerd in 1.2 van deze cursus.

Als je gebruikmaakt van een automatische bankkoppeling gaat het importeren van afschriftregels automatisch. Je hoeft dan dus ook niet meer een export te maken vanuit je bank en deze te importeren. Dit wordt automatisch gedaan.

De meeste afschriftregels worden automatisch in je boekhouding verwerkt. Ook hier kan het zijn dat afschriftregels niet worden verwerkt. Ga naar Boekhouden > Invoeren > importeren. Hier staan de niet verwerkte afschriftregels. Deze verwerk je nu handmatig, zoals je net geleerd hebt.

e-Boekhouden.nl