Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Beginbalans

Synoniemen: Openingsbalans

De beginbalans is de boekhoudkundige balans aan het begin van een periode, het boekjaar. De cijfers op de beginbalans komen overeen met de cijfers op de eindbalans van de voorgaande periode.