Beginbalans

Kennisbank » Beginbalans

Synoniemen: openingsbalans, startbalans

De beginbalans is het overzicht van je bezittingen, je schulden en je eigen vermogen aan het begin van een periode.

beginbalans

Wat is een beginbalans?

Een balans laat zien wat het bezit is en hoe dit bezit gefinancierd wordt. De beginbalans geeft de financiële situatie weer van een onderneming aan het begin van een periode. De waarde van al het bezit en alle financiën moeten uiteindelijk op hetzelfde bedrag uitkomen.

Wat staat er op een beginbalans?

Als ondernemer maak je aan het begin van een periode een balans op. Op een balans vind je altijd een activazijde (bezittingen) en passivazijde (schulden).

De activazijde bestaat uit vaste activa, vlottende activa en debiteuren. Bijvoorbeeld: het kantoorgebouw, de auto van het bedrijf, kantoorartikelen en computers.

De passivazijde bestaat uit schulden en het eigen vermogen. Onder deze zijde vallen de kortlopende schulden (bijvoorbeeld een lening van een half jaar) en de langlopende schulden zoals een hypotheek.

Waarom maak je een beginbalans?

Als ondernemer kom je verschillende vormen van de balans tegen. Je hebt de begin– en eindbalans. Met een beginbalans geeft je onderneming aan met welke cijfers je onderneming een bepaalde periode ingaat. De eindbalans laat zien met welke cijfers jouw onderneming een bepaalde periode afsluit.