Gratis cursus starten
Inhoudsopgave

De btw-aangifte

Uw administratieHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf of instelling, maar laat ook zien hoeveel btwVerbruikersbelasting op de levering van roerende goederen en diensten u moet betalen aan de Belastingdienst of hoeveel btw u terugkrijgt.

De btw-aangifteVerklaring van betaalde en ontvangen btw voor de Belastingdienst wordt opgemaakt aan de hand van de gegevens in uw boekhouding. Dat zijn alle facturen, bonnetjesBewijs van betaling en afschriftregels die u in een bepaalde periode ingevoerd heeft. Voert u bijvoorbeeld een verstuurde factuur in van €100,00 exclusief btw, met 21% btw, dan vindt u dit bedrag op de btw-aangifte terug onder ‘1a. Leveringen/diensten belast met 21%’. Voert u een ontvangen factuur in, dan vindt u de btw hiervan terug op de btw-aangifte onder ‘5a. Verschuldigde voorbelasting’.

Merk hierbij op dat u bij het invoeren van factuurbetalingen geen btw-code kiest en dat deze betalingen ook geen invloed hebben op de btw-aangifte. De btw is immers reeds bij het invoeren van de factuur in de boekhoudingHet vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf geplaatst. Onderaan de btw-aangifte staat het totaalbedrag dat u moet betalen of terugkrijgt. Normaal gesproken krijgt u btw terug als u in die periode verlies heeft gedraaid en moet u btw betalen als u winst gemaakt heeft.