Cursusoverzicht » Hoofdstuk 3: Belastingen » 3.3 Inkomstenbelasting » Minder belasting betalen – fiscale voordelen

Minder belasting betalen – fiscale voordelen

Als ondernemer wil je natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen, dat wil iedereen wel toch? Zoals we al eerder aangaven moet je belasting betalen over je winst. Dus hoe lager je winst is, hoe minder belasting je betaalt. Maar je wil toch juist zo veel mogelijk winst maken met je bedrijf, hoe kun je dan toch minder belasting betalen?

Dit doe je door gebruik te maken van de fiscale voordelen of aftrekposten. We bespreken hier de belangrijkste regelingen. De meeste aftrekposten gelden voor de eenmanszaak en vof. Alleen de investeringsaftrek die we zo bespreken kun je ook toepassen als je en bv hebt.

Minder belasting betalen – fiscale voordelen

Zelfstandigenaftrek

De belangrijkste aftrekpost voor zzp’ers is de zelfstandigenaftrek. Hiermee kun je € 6670 euro van je winst aftrekken. Dit betekent dus dat je € 6670 winst mag maken, zonder hier belasting over te betalen.

Je mag gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek als je aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt én als je minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf besteedt. Dat is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Dit heet het urencriterium. Als je hieraan voldoet, kun je dus gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek.

In de aangifte inkomstenbelasting wordt een aantal vragen gesteld, bijvoorbeeld of je minimaal 1225 uur per jaar hebt besteed aan je bedrijf. Als je deze vragen met ja kunt beantwoorden, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Deze wordt dan meegenomen in je aangifte.

Startersaftrek

De tweede post is de startersaftrek. Ben je een startende ondernemer? Dan kun je naast de zelfstandigenaftrek ook gebruikmaken van de startersaftrek. Daarmee mag je nóg eens € 2123 van je winst aftrekken. Deze aftrekpost werkt eigenlijk hetzelfde als de zelfstandigenaftrek. Je beantwoordt tijdens de aangifte een aantal vragen, waarmee de Belastingdienst bij je checkt of je in aanmerking komt voor startersaftrek. Je hebt namelijk alleen recht op de startersaftrek als je ook de zelfstandigenaftrek mag toepassen, je de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer was én de afgelopen 5 jaar minimaal 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Als dit zo is, dan wordt de startersaftrek automatisch verrekend in je aangifte.

De zelfstandigen- en de startersaftrek vormen samen de ondernemersaftrek. Je vindt deze aftrekposten in de aangifte dan ook onder het kopje Ondernemersaftrek.

MKB-winstvrijstelling

Als je na de zelfstandigen- en de startersaftrek nog winst overhoudt, dan gaat hier ook nog de MKB-winstvrijstelling vanaf. Dit is een aftrekpost van 14% over je winst (er wordt dus nog 14% van je overige winst afgehaald). Wel is het zo dat je in 2021 maximaal 43% van je winst kunt aftrekken. Het kan dus zijn dat de mkb-winstvrijstelling lager uitvalt als je (na het gebruik van de net genoemde aftrekposten) nog veel winst overhoudt. Deze wordt automatisch verrekend in je aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft hier zelf dus niks meer voor te doen.

Investeringsaftrek

Als je geld hebt geïnvesteerd, kun je ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, (KIA). Je moet meer dan € 2400 aan bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd. Bedrijfsmiddelen zijn producten die je gebruikt voor je bedrijf. Dit zijn dus niet de producten die je verkoopt. Een bedrijfsmiddel is bijvoorbeeld een computer, een bedrijfsauto of een machine. De bedragen en percentages van deze aftrekpost worden ieder jaar iets aangepast en verschillen daarnaast op basis van de hoogte van je investering. Kijk daarom op de website van de Belastingdienst als je precies wil weten hoeveel de KIA voor jouw aangiftejaar is.

In de aangifte vind je een aparte categorie waar de KIA wordt genoemd. Hier vul je alle bedrijfsmiddelen in die je kocht als investering. Het programma van de Belastingdienst rekent daarna automatisch uit waar je recht op hebt.

Naast de KIA zijn er ook de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek. Wil je meer weten over deze aftrekposten? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Meewerkaftrek

Heb je een fiscaal partner die ook in jouw bedrijf meewerkt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de meewerkaftrek. Hiermee kun je tussen de 1% en 4% van je winst aftrekken, afhankelijk van hoeveel uur je partner in je bedrijf werkt. Voor de meewerkaftrek moet je ook voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar én je fiscaal partner moet minimaal 525 uur in je bedrijf werken én daar minder dan € 5.000 voor krijgen. Op de website van de Belastingdienst vind je de percentages die bij deze aftrekpost horen.

Fiscale oudedagsreserve

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een regeling waarmee je een deel van je winst opzij kunt zetten voor je pensioen. Je bewaart dit geld in je bedrijf en reserveert dit voor later. Zo bouw je dus pensioen op. Zolang je het geld in je bedrijf houdt, betaal je geen belasting. Je betaalt pas belasting als je het geld uit je bedrijf haalt, bijvoorbeeld als je stopt met je bedrijf omdat je met pensioen gaat.
Ook voor deze regeling moet je voldoen aan het urencriterium. Daarnaast mag je op 1 januari van dit jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben. Op de website van de Belastingdienst kun je vinden hoeveel je precies mag reserveren via de FOR.

Wil je meer weten over de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers? Kijk deze video van e-Boekhouden.nl: