Cursusoverzicht » Hoofdstuk 3: Belastingen » 3.3 Inkomstenbelasting

3.3 Inkomstenbelasting

Iedere volwassene in Nederland krijgt wel te maken met inkomstenbelasting. Dit is een belasting die je betaalt over je inkomen.

In Nederland wordt het inkomen verdeeld in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de box en de hoogte van het inkomen (de belastingschijven). Bovendien zijn er verschillende kortingen die de belasting weer verlagen. Deze gaan we niet allemaal behandelen. We richten ons straks specifiek op het gedeelte voor ondernemers.

De bedragen uit de 3 boxen bij elkaar opgeteld is het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting. De boxen bestaan uit:

  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld als je aandelen in een bedrijf hebt)
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Voor nu gaan we enkel in op Box 1, want in deze box worden de inkomens uit werk (loon en je onderneming en overige werkzaamheden) meegenomen.

Je krijgt van de Belastingdienst een brief dat je aangifte inkomstenbelasting moet doen. De Belastingdienst vult automatisch een groot deel van je aangifte in. Je hoeft de aangifte alleen nog te controleren en eventueel aan te vullen. Dit doe je één keer per jaar via de site van de Belastingdienst. Je moet je aangifte inleveren voor 1 mei.

Maar hoe werkt de inkomstenbelasting voor ondernemers? Dat ligt aan wát voor onderneming je hebt. Als je een bv hebt, moet je bv aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit leggen we verderop uit.

Heb je een eenmanszaak, zoals de meeste zzp’ers, dan moet je inkomstenbelasting betalen over de winst van je bedrijf. Als je een vof hebt, dan betaalt iedere vennoot inkomstenbelasting over het eigen deel van de winst. Iedere vennoot wordt dus gezien als een zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Welke cijfers heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting? 

Je hebt, als je met je eenmanszaak (of als vennoot van een vof) aangifte doet, te maken met een privédeel en een zakelijk deel. Als je een bv hebt, heb je wel te maken met het privédeel, maar niet met het zakelijk deel van de inkomstenbelasting. De winst van je bv geef je op via de vennootschapsbelasting (zie volgende paragraaf).

Het privédeel is hetzelfde als bij mensen die in loondienst werken, dus ook als je salaris ontvangt vanuit je bv. Hier vul je de bedragen van je bankrekeningen in, maar ook de hypotheekgegevens (als je een koophuis hebt) etc.

In het zakelijke deel geef je de winst van je eenmanszaak (of je deel van de vof) op. Je gebruikt hiervoor twee overzichten: de winst- en verliesrekening en de balans.

Welke cijfers heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting?

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening vind je in e-Boekhouden.nl via Boekhouden > Overzichten > Winst & Verlies. Kies bij periode voor Per jaar en selecteer het jaar waarover je aangifte moet doen. Je ziet nu het overzicht. Deze cijfers neem je over in je aangifte inkomstenbelasting.

Balans

Ook de balans moet je overnemen in je aangifte. Ga hiervoor naar Boekhouden > Overzichten > Balans. Kies als datum 31 december van het aangiftejaar. Dus als je over 2020 aangifte doet, neem je 31-12-2020 als datum. Neem de cijfers uit de balans over in je aangifte.

Wil je meer informatie over de gegevens die je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting? Kijk op deze pagina van de Belastingdienst.