Loonbelasting

Je houdt loonbelasting in op het loon van je werknemer. Deze betaal je aan de Belastingdienst. Hierdoor hoeft je werknemer uiteindelijk bij de aangifte inkomstenbelasting minder of geen loonbelasting meer te betalen

Premie volksverzekeringen

Je bent verplicht om deze verzekeringen te betalen voor je werknemers:

• Algemene ouderdomswet (AOW)
• Algemene nabestaandenwet (Anw)
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Algemene kinderbijslagwet (AKW)

Voor de AKW betaal je geen premie, de andere 3 verzekeringen hou je in op het loon van je werknemer (dit haal je dus van het brutoloon af) en betaal je aan de Belastingdienst.

Premies werknemersverzekeringen

Je moet je werknemers verplicht verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze verzekeringen mag je niet inhouden op het loon van je werknemer en moet je dus zelf betalen:

• Ziektewet (ZW)
• Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
• Werkloosheidswet (WW)

Ben je als directeur/eigenaar in dienst bij je eigen bv, dan ben je zelf niet verzekerd voor deze werknemersverzekeringen en heb je dus ook geen verplichting om hier premies voor af te dragen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Je bent als werkgever verplicht om een werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) te betalen.

Deze onderdelen samen vormen dus de aangifte loonheffingen.

Loonheffingen verwerken in je boekhouding

Als je je loonadministratie met een salarispakket verwerkt, kun je vaak direct aangifte loonheffingen doen. Heeft het salarispakket een directe koppeling met e-Boekhouden.nl? Dan worden de cijfers automatisch in je boekhouding gezet via loonjournaalposten. Dit zijn boekingen waarin per periode staat wat je aan lonen hebt betaald aan werknemers en welke belastingen je hebt betaald aan de Belastingdienst.

Zoals gezegd worden deze loonjournaalposten automatisch in je boekhouding gezet als je gebruikmaakt van de automatische koppelingen. Als je een salarispakket gebruikt waar e-Boekhouden.nl geen koppeling mee heeft, maak je eerst de grootboekrekeningen aan van de salariskosten die je hebt gemaakt.

Let goed op dat je hier de juiste categorie kiest:

  • Kies als categorie Balans voor de grootboekrekeningen die te maken hebben met het loon, behalve het brutoloon. Dus de nettolonen, loonbelasting etc.
  • Kies als categorie Winst & Verlies voor de andere grootboekrekeningen uit het loonjournaalpost, zoals de brutolonen, sociale lasten, reiskosten etc.
    Je verwerkt de loonbetalingen nu hetzelfde zoals je andere bankbetalingen zou doen. Stel je hebt € 2000,00 aan nettoloon aan je werknemer betaald. Dan boek je dat zo in:
  • Soort boeking: Geld uitgegeven
  • Rekening: Bank
  • Datum: Datum afschrift
  • Omschrijving: Nettoloon
  • Bedrag: € 2.000,00 (Geen btw)
  • Tegenrekening: Nettolonen